Konzultace, poradenství, propojování klientů, projektů a služeb.

Svět financí je komplikovaný a dokáže překvapit. Je plný osob, služeb, projektů a investic, kterým je lepší se vyhnout. Věříme, že Vám dokážeme správně poradit a inspirovat Vás. Vyhledáváme zajímavé projekty, vybíráme pro Vás cesty a možnosti k pohodlnějšímu a úspěšnému životu.

01

Ekonomické, finanční a investiční konzultace

Probereme Vaše záměry v oblasti rodinného majetku nebo podnikání, rozebereme možnosti. Najdeme řešení pro Váše záměry.

02

Příprava projektů a projektový management

Potřebujete financovat realitní nebo firemní projekt, změnit strukturu financování svého podnikání. Připravíme podnikatelský a finanční plán a povedeme jednání s bankami. Rozumíme bankovním požadavkům a nárokům. Váš projekt přeložíme do řeči a formátu přijatelného bankami.

03

Investiční audit, dlouhodobá strategie rozložení rodinných aktiv

Pokud delší dobu investujete a rozkládáte rizika na množství správců a produktů, časem se Vám stane, že se Vám bude kumulovat riziko a přesahovat únosný rámec. Nezávislý pohled odstraní slepotu, která se po čase dostaví téměř každému včetně profesionálů. Investiční audit pomůže eliminovat rizika, sníží náklady, zlepší výnos a zpřehlední investiční portfolio.

04

Výběr vhodných správců finančních aktiv z bankovních i nebankovních subjektů

Naše profesionální zkušenosti a znalosti finančních trhů nám umožňuje výbornou orientaci na poli správců aktiv včetně nebankovních subjektů.  Jsme schopni identifikovat rozdíly v rozsahu a kvalitě služeb privátního bankovnictví a správy majetku, které nejsou viditelné. Účastníme se jednání s bankami a správci aktiv a vyjednáváme za Vás nejlepší možné parametry.

Pro lepší orientaci v oblasti privátního bankovnictví jsme vytvořili web “Průvodce světem privátního bankovnictví a Wealth Managementu”.

05

Strukturování majetku pro snadnější mezigenerační předávání majetku

Potřebujete zastřešit svoje aktivity a majetek, aby se nestalo, že se jednou dočkáte, že pracně vybudované firmy s Vaším odchodem z aktivního života postupně odumírají a rodina se nemůže shodnout na základních principech řízení firem a rozdělení majetku. Vhodným strukturováním můžete nastavit rámec a pravidla  a do budoucna usnadnit sobě a rodině život.

06

Služby Family Office

Chcete využít stabilnějšího právního prostředí v zahraničí nebo možnosti strukturování majetku pod jiným legislativním rámcem. Služby Family Office se o Vás komplexně postará včetně daní, účetnictví, pojištění, právních služeb a dalších služeb. Naši partneři v zahraničí se o Vás postarají komplexně a kvalitně.

07

Vyhledávání projektů z oblasti realitního trhu

Realitní trh je velice obsáhlý a často i nepřehledný. Hledáme realitní projekty, které jsou srozumitelné a transparentní se zajímavým poměrem mezi výnosem a rizikem. Realitní investice nesmí chybět v portfoliu každého klienta, historie potvrzuje jejich stabilitu oproti jiným typů aktiv.

08

Vyhledávání projektů z oblasti alternativních investic a ekologicky zaměřených investic

Investoři se zejména soustředí na hlavní třídy aktiv jako akcie a dluhopisy, finanční trh však nabízí výrazně větší množství tříd a podtříd aktiv. Alternativní investice přinášejí odlišné chování těchto aktiv za standardních i nestandardních situací oproti akciím a dluhopisům a tím i stabilnější chování celkového finančního majetku klienta.

09

Vyhledávání projektů z oblasti startupů

Investice do startupů představuje kombinaci vysokého výnosu a vysokého rizika. Stejně jako ve světě je i v české kotlině množství vynalézavých lidí s projekty, které mají globální potenciál. Chytré projekty s globálním potenciálem ale  nedostatkem kapitálu vyhledáváme pro naše investory.

10

Projektové snižování nákladů firem

Skoro každá firma má rezervy v nákladech, někdy bývají poměrně výrazné. V případě českých středně velkých firem, které nemají vlastní interní mechanizmy  na snižování nákladů, můžeme pomoci. Pohled nezávislé specializované firmy dokáže identifikovat prostor pro úspory, které bez detailních znalostí nákladů podobných firem neodhalíte.

11

Životní a majetkové pojištění Allianz

Každá osoba, každá rodina i každá firma potřebuje zajistit rizika, která se mohou vyskytnout v osobním a profesní oblasti. Po důkladném výběru jsme pro oblast pojištění vybrali jediného partnera, německou pojišťovnu Allianz. Důvodem pro výběr Allianz je zejména jeho silné postavení 4. největší pojišťovny světa, tradice, kvalita, stabilita a jistota plnění . Pojistné podmínky Allianz jsou přehledné a jednoduché, pojišťovna je vstřícná a inovativní.